Ympäristö

Ympäristövastuullisuus

Kiinnitämme erityistä huomiota toimintamme ympäristövaikutuksiin. 

 • Kaikki valmistamamme kalenterit on painettu PEFC tai FSC -ympäristömerkityille paperilaaduille.

 • Suosimme Suomessa tehtyjä paperi- ja kartonkilaatuja. Hankimme aktiivisesti myös hävikkieriä. 

 • Paperin ja painovärin hävikki on minimoitu siirtymällä uusimpaan digipainotekniikkaan. 

 • Syntyvän jätteen toimitamme uusiokäyttöön tai kierrätykseen.
 • Kehitämme jatkuvasti toimintatapoja, joilla syntyvän jätteen määrää vähennetään ja kierrätysastetta nostetaan.
 • Hävikkiä minimoidaan muun muassa mahdollisimman tehokkaalla tulostusasettelulla.
 • Lajittelemme tuotannossa erikseen kartongit, paperit, muovit, metallit ja mustekasetit.
 • Kiinnitämme asianmukaiseen lajitteluun huomiota myös henkilöstön taukotiloissa. 

 • Käytämme 100 % fossiilivapaata sähköä.

 • Olemme investoineet myös omaan aurinkovoimalaan, joka kattaa parhaimmillaan koko tuotantomme vaatiman sähköntarpeen.

 • Olemme lisäksi investoineet sähköä käyttävään omaan kuljetuskalustoon.

Lue lisää metsäsertifioinneista:

Kierresidottu kalenteri on helppo kierrättää.
Katso videolta ohjeet seinäkalenterin kierrätykseen.